צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


VPS EUA - 01 / 512mb
Processador: 1x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 512MB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$29.00 Reais חודשי
VPS EUA - 02 / 1GB
Processador: 1x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 1GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$35.00 Reais חודשי
VPS EUA - 2.1 / 1.5GB
Processador: 1x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 1.5GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$40.00 Reais חודשי
VPS EUA - 03 / 2GB
Processador: 2x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 2GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$45.00 Reais חודשי
VPS EUA - 3.1 / 2.5GB
Processador: 2x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 2.5GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$50.00 Reais חודשי
VPS EUA - 04 / 3GB
Processador: 2x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 3GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$55.00 Reais חודשי
VPS EUA - 4.1 / 3.5GB
Processador: 3x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 3.5GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$60.00 Reais חודשי
VPS EUA - 05 / 4GB
Processador: 3x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 4GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$65.00 Reais חודשי
VPS EUA - 5.1 / 5GB
Processador: 3x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 5GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$70.00 Reais חודשי
VPS EUA - 06 / 6GB
Processador: 4x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 6GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$75.00 Reais חודשי
VPS EUA - 6.1 / 7GB
Processador: 4x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 7GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$80.00 Reais חודשי
VPS EUA - 07 / 8GB
Processador: 4x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 8GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$99.00 Reais חודשי
VPS EUA - 08 / 9GB
Processador: 4x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 9GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$110.00 Reais חודשי
VPS EUA - 09 / 10GB
Processador: 5x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 10GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$120.00 Reais חודשי
VPS EUA - 10 / 12GB
Processador: 5x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 12GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$140.00 Reais חודשי
VPS EUA - 11 / 15GB
Processador: 6x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 15GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$170.00 Reais חודשי
VPS EUA - 12 / 16GB
Processador: 8x Intel Xeon L5520 2.27Ghz
Memória: 16GB (DDr3)
HD: 100GB SATA II
Tráfego: ILIMITADO
Uplink: 1000Mbps (1Gbps)
IP Fixo: 1
OS: Windows ou Linux
R$200.00 Reais חודשי
VPS EUA - Personalizada
R$50.00 Reais חודשי
Teste 01
sssadsa
R$25.00 Reais חודשי